Rychlost a směr větru

  • 05.08.2019 09:56
  • 858x

Rychlost a směr větru jsou meteorologické prvky popisující pohyb (proudění) vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vítr vzniká mezi dvěma místy s odlišným tlakem vzduchu. Částice vzduchu jsou uváděny do pohybu silou tlakového gradientu (spádu) ve směru od vyššího tlaku k tlaku nižšímu. Vítr je tím silnější, čím větší je tlakový gradient (hustší izobary na synoptické mapě). Jeho směr je potom kolmý ke směru izobar.

Rychlost větru se udává v m/s (tato meteostanice ale uvádí rychlost větru hlavně v 'lidštějších' km/h) a směr větru v úhlových stupních (tato stanice udává pouze světové strany), přičemž směrem se rozumí směr, odkud vítr vane. Alternativně je někdy udávána rychlost větru podle Beaufortovy stupnice, která vychází z odhadu rychlosti podle snadno pozorovatelných projevů. Rychlost větru je udáván jako průměr hodnot naměřených v deseti munutách. Obě veličiny (směr a rychlost) se měří anemometrem, který by měl být umístěn vždy v otevřeném prostoru ve výšce 10 metrů nad terénem. Pokud nelze splnit výšku nad terénem, používá se pro rychlost větru opravný koeficient, který stanovíme podle vzorce: 


Rychlost větru lze rozdělit i podle Beaufortovi stupnice:

   do 1 km/h   do 0,2 m/s   0. stupeň   bezvětří     
   1-5 km/h   0,3-1,5 m/s   1. stupeň   vánek     
   6-11 km/h   1,6-3,3 m/s   2. stupeň   větřík     
   12-19 km/h   3,4-5,4 m/s   3. stupeň   slabý vítr     
   20-28 km/h   5,5-7,9 m/s   4. stupeň   mírný vítr     
   29-38 km/h   8-10,7 m/s   5. stupeň   čerstvý vítr     
   39-49 km/h   10,8-13,8 m/s   6. stupeň   silný vítr     
   50-61 km/h   13,9-17,1 m/s   7. stupeň   mírný vichr     
   62-74 km/h   17,2-20,7 m/s   8. stupeň   čerstvý vichr     
   75-88 km/h   20,8-24,4 m/s   9. stupeň   silný vichr     
   89-102 km/h   24,5-28,4 m/s   10. stupeň   plný vichr     
   103-117 km/h   28,5-32,6 m/s   11. stupeň   vichřice     
   nad 118 km/h   nad 32,7 m/s   12. stupeň   orkán     
obrázek

Člunkový srážkoměr

05.12.2019 15:20
obrázek

Osvětlení lux

02.12.2019 18:34
obrázek

UV index

02.12.2019 12:53