Teplota půdy

  • 29.11.2019 20:26
  • 189x

Teplota půdy se měří půdními teploměry ve stupních Celsia ve standardních hloubkách 5, 10, 20, 50, 100, 150 a 300 cm.

Na stanicích v České republice se teplota půdy měří v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm většinou s použitím elektrických půdních teploměrů, někde ještě pomocí půdních teploměrů. U nás v Sehradicích používáme digitální teploty od firmy Maxim DS18B20, kterými měříme teplotu v hloubkách 5, 10, 20 a 50 cm. Hloubku 100 cm prozatím nemáme, ale nelze vyloučit, že ji v budoucnu použijeme.

obrázek

Člunkový srážkoměr

05.12.2019 15:20
obrázek

Osvětlení lux

02.12.2019 18:34
obrázek

UV index

02.12.2019 12:53