Teplota vzduchu

  • 30.07.2019 17:53
  • 608x

Teplota vzduchu patří k základním sledovaným meteorologickým údajům. Měří se ve výšce 2 m nad zemí ve stínu. Podmínkou měření je, že na teploměr nesmí dopadat přímé sluneční paprsky a musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu v jeho okolí. V našich zemích se teplota udává ve stupních Celsia (°C), v anglosaských zemích ve stupních Fahrenheita (°F).

Informace o teplotě venkovního vzduchu je získávána z čidla SHT31, které je umístěno na JJV straně bytového domu ve výšce 2 metry nad terénem. Přesnost měření teploty je výrobcem udávána v rozmezí ±0,3°C. Rozsah čidla je od -40°C do +125°C.

Denní teplota (průměrná, minimální a maximální) je měřena v průběhu meteorologického dne, který začíná v 7 hodin a končí ve 21 hodin. Při platnosti letního času je meteorologický den od 8 do 22 hodin. V poslední době je také často zmiňován denní teplotní rozdíl, což je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší naměřenou hodnotou teploty za daný den.

Podle teploty vzduchu můžeme určit typ dne:

  • Tropický den - den, kdy maximální denní teplota ve stínu překročila teplotu 30 °C
  • Tropická noc - noc, kdy minimální noční teplota neklesla pod teplotu 20 °C
  • Letní den - den, kdy maximální denní teplota měřená ve stínu dosáhla nejméně teploty 25 °C, ale nedosáhla 30 °C
  • Chladný den - den, kdy maximální denní teplota ve stínu nepřekročila teplotu 10 °C
  • Mrazový den - den, kdy minimální teplota klesla pod 0,0 °C
  • Ledový den - den, kdy maximální denní teplota nevystoupila nad –0,1 °C
  • Arktický den - den, kdy maximální denní teplota nevystoupila nad –10,0 °C
obrázek

Člunkový srážkoměr

05.12.2019 15:20
obrázek

Osvětlení lux

02.12.2019 18:34
obrázek

UV index

02.12.2019 12:53