Vlhkost vzduchu

  • 05.08.2019 09:09
  • 106x

Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí.

Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.

Informace o relativní vlhkosti byla dříve získávána z čidla DHT22 (senzor AM2302), které bylo umístěno ve výšce cca 2m nad terénem. Jde o stejné čidlo, které měřilo i teplotu. Výrobce udává přesnost ±2% a rozsah měření od 0% do 100%. Dlouhodobým používáním bylo zjištěno, že pod 5°C je čidlo pro měření vlhkosti nedostačující, měřilu pouze maximální vlhkost 99,9% i když skutečná hodnota byla mezi 60% a 70%. Toto čidlo je zcela dostačující pro měření teploty v domácnosti, pro venkovní použití je pro zimní období nevhodné.

Nyní měříme relativní vlhkost  pomocí mnohem přesnějšího čidla SHT31.

obrázek

Člunkový srážkoměr

05.12.2019 15:20
obrázek

Osvětlení lux

02.12.2019 18:34
obrázek

UV index

02.12.2019 12:53